Den välskötta fastigheten

En fastighet behöver skötsel och omsorg för att inte förfalla snabbt. När det handlar om ett hus som är bostad för många människor är det ännu viktigare att allt fungerar och underhålls.

Begreppet fastighetsservice är ett begrepp som kan innefatta en stor mängd moment. Alla fastigheter behöver naturligtvis liknande skötsel. Allt ifrån stambyten till daglig tillsyn av ventilation och värme behöver kontrolleras. Fel som är direkt relaterade till boende som låsbyten, namnskyltar, trasiga fönster eller igentäppta toaletter måste ordnas på daglig basis.

Däremot behöver inte nödvändigtvis alla fastighetsägare hjälp med allt detta. Allt beror på den enskilda fastighetsägarens behov och önskemål. Vissa både hinner med och uppskattar det dagliga arbetet, men behöver hjälp med större projekt. Andra önskar hjälp med vinterns snöröjning och sandning och sommarens gräsklippning och ogräsplockning.

En välskött fastighet är en attraktiv fastighet

För den som äger en fastighet med bostäder är fastighetsservice i Stockholm viktigt ur minst två synvinklar. Den första är kapitalförvaltning. Ett hus som missköts och där problem inte åtgärdas minskar snabbt i värde och kräver oerhörda summor när det tillslut behöver rustas upp. Den andra är hur attraktiv den är som bostad. En fastighet där skötseln eftersatts kommer inte att attrahera något större intresse då det är dags att hyra ut eller sälja någon av lägenheterna. Att etablera ett samarbete med ett företag som har kompetensen och viljan att ta väl hand om din egendom är en god idé. Praktiskt skötsel och viss administration är något av en lättnad att lämna bort generellt.