Kategoriarkiv: Allmänt

Hjälp klimatet med solceller i Uppsala

Solceller är ett hållbart sätt att producera energi på. Samtidigt som du gör hela jordens klimat en tjänst så kan du dra en direkt personlig fördel av det genom att sänka dina egna kostnader.

Nu får det vara slut på ohållbar energiförbrukning som bara förpestar jorden och höjer den globala temperaturen. Det finns en anledning till att man har Earth Hour en gång om året när det är meningen att man ska släcka alla lampor och all elektricitet för en timme. För att låta jorden vila. Men samtidigt har vi människor gjort oss beroende av elektricitet för att få vårt samhälle att fungera. Även i Uppsala. Men det finns saker du kan göra för att få mer hållbar energi. Som att installera solceller på ditt tak till exempel. Du har garanterat redan sett det på andra hus i området och undrat vilket solcellsföretag i Uppsala det är som kan hjälpa dig med sådant.

Solceller i sex miljarder år

Det är inte bara miljön som kommer att tacka dig om du tar steget till att installera solceller på ditt tak. Din elräkning kommer göra det samma. Eller ja, det är väl tekniskt sett du själv som tackar för de låga energikostnaderna. Med solceller kan du samla energi över dagen att använda i din elförbrukning. Ett hållbart sätt att förbruka energi på. Solen kommer finnas kvar rätt länge till. Man beräknar att det kommer att dröja sex miljarder år innan solen, som ju är en stjärna, kommer att slockna.

Avslut och godkännande av entreprenad

Har du hållit i en entreprenad eller anlitat någon för den? I så fall är det viktigt att du som sista åtgärd utför en besiktning tillsammans med din motpart. Ett sätt att godkänna resultatet.

Det är viktigt att kunna sätta punkt för en åtgärd eller ett uppdrag. Är det dessutom ett större uppdrag som tagit lång tid eller som är omfattande, så är det ännu viktigare. När man väljer att utföra en entreprenadbesiktning så gör man det för att kunna sätta en punkt för samarbetet. En punkt där man på papper beskriver att entreprenaden är till belåtenhet och färdig. Men det kan ta några svängar innan man kommer dit. Vid en besiktning kan man uppmärksamma resultat som inte är godkända. Det kan vara en bristfällighet eller en skada som uppstått under arbetets gång. Då får du sätta dig ner med din motpart för att ta reda på vem som ska stå för åtgärdandet och när det ska ske.

Ett gemensamt beslut

Vid avtalsskrivning brukar man vara noga med att beskriva vad som åligger respektive parter. På det sättet är det enklare att kunna besluta vem som ska stå för vad vid en besiktning som inte är godkänd. Det kan vara lätt att tro att det alltid är den som håller i entreprenaden som får skapa förbättringen. Men i vissa fall kan det vara beställaren som orsakat fördröjningen, skadan eller annat. Det kan även vara någon underentreprenör som i sin tur ska åtgärda det som felar.