Avslut och godkännande av entreprenad

Har du hållit i en entreprenad eller anlitat någon för den? I så fall är det viktigt att du som sista åtgärd utför en besiktning tillsammans med din motpart. Ett sätt att godkänna resultatet.

Det är viktigt att kunna sätta punkt för en åtgärd eller ett uppdrag. Är det dessutom ett större uppdrag som tagit lång tid eller som är omfattande, så är det ännu viktigare. När man väljer att utföra en entreprenadbesiktning så gör man det för att kunna sätta en punkt för samarbetet. En punkt där man på papper beskriver att entreprenaden är till belåtenhet och färdig. Men det kan ta några svängar innan man kommer dit. Vid en besiktning kan man uppmärksamma resultat som inte är godkända. Det kan vara en bristfällighet eller en skada som uppstått under arbetets gång. Då får du sätta dig ner med din motpart för att ta reda på vem som ska stå för åtgärdandet och när det ska ske.

Ett gemensamt beslut

Vid avtalsskrivning brukar man vara noga med att beskriva vad som åligger respektive parter. På det sättet är det enklare att kunna besluta vem som ska stå för vad vid en besiktning som inte är godkänd. Det kan vara lätt att tro att det alltid är den som håller i entreprenaden som får skapa förbättringen. Men i vissa fall kan det vara beställaren som orsakat fördröjningen, skadan eller annat. Det kan även vara någon underentreprenör som i sin tur ska åtgärda det som felar.