OVK-åtgärder är oftast ett lagkrav

Att OVK- åtgärder, obligatorisk ventilationskontroll, är lagstadgat i många byggnader är välkänt. Men där det inte krävs är det lika nödvändigt och ska göras av certifierade fackmän.

I flerbostadshus och på institutioner som skolor etc. är OVK-åtgärder med återkommande kontroller lagstiftade. Alla fastighetsägare är tvungna enligt lag att åtminstone en gång anlita en ventilationsfirma för att utföra OVK-åtgärder. Det sker professionellt och systematiskt av certifierade OVK-kontrollanter, och resultatet protokollförs. I småhus finns ofta inget krav på återkommande kontroller efter den första. Men det behövs lika väl, och det är ett mycket effektivt sätt att säkra ventilationens standard.

För husets skull och för den egna hälsan

De som aldrig hade kollat sin ventilation förut, till exempel husägare i samfälligheter, fick plötsligt brått att göra det när det blev ett känt lagkrav. Ventilationsfirman gick då igenom hela systemet med fläktar, och rensade i kanaler och filter. För många fastighetsägare var detta både en trygghet, och en ny insikt, att detta är så viktigt att göra.

I OVK-åtgärderna ingår också att kontrollanten ger råd om hur man kan spara på energikostnader utan att ge avkall på inomhusluftens standard. Det är också värdefullt för en husägare att få reda på.
Man kan inandas dålig luft utan att märka det. Det blir ovädrat och man får lätt huvudvärk. Sot, smuts och fukt kan smyga sig in i ventilationskanalerna och mikroorganismer kan spridas ut i luften i bostaden. För många husägare blev dessa OVK-åtgärder en riktig väckarklocka, och de har fått en viktig, återkommande kontakt med ventilationsfirman.